Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος : βίος, πόλεμοι καί θάνατος αὐτοῦ

Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος : βίος, πόλεμοι καί θάνατος αὐτοῦ
Title: Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος : βίος, πόλεμοι καί θάνατος αὐτοῦ
Keywords: Αλέξανδρος ο Μέγας 356-323 π.Χ.-Ιστορία;Ελλάς-Ιστορία,Αρχαία;Μακεδονία-Ιστορία,Αρχαία;Greece - History, Ancient;Alexander The Great 356-323 B.C.-History;Macedonia - History, Ancient
Issue Date: 1878
Publisher: Εν Βενετία, Εκ του ελληνικού τυπογραφείου, 1878
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1763
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000726.pdf4,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000726.jpgΣελίδα τίτλου134,19 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.