Εκκλησιαστική Ιστορία : μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα... Τ.Β'/ Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών

Εκκλησιαστική Ιστορία : μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα... Τ.Β'/ Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών
Title: Εκκλησιαστική Ιστορία : μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα... Τ.Β'/ Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών
Keywords: Εκκλησιαστική ιστορία;Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία;Church history;Orthodox Eastern Church
Issue Date: 1783
Publisher: Εν Βιέννη, Παρά Ιωσήπω Βαουμεϊστέρω, 1783
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1439
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000380.pdf39,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000380.jpg855,19 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.