Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις πάσας τας του Αγίου Παύλου επιστολάς : Τ.Β΄

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις πάσας τας του Αγίου Παύλου επιστολάς : Τ.Β΄
Title: Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις πάσας τας του Αγίου Παύλου επιστολάς : Τ.Β΄
Keywords: Πατέρες της Εκκλησίας;Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 354 - 407 μ. Χ.;Βίβλος, Κ. Δ. - Προς Κορινθίους Α΄- Κριτική, ερμηνεία κλπ.;Bible, N. T. - To Corinthians, 1st - Criticism, interpretation etc.;John Chrysostom, Holy Patriarch of Constantinople, 354 - 407 A.D.;Fathers of the Church
Issue Date: 1847
Publisher: [χ.τ.], [χ.ό.], 1847
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1436
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000748.pdf34,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000748.jpgΣελίδα τίτλου149,87 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.