Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις πάσας τας του Αγίου Παύλου επιστολάς : Τ.Α΄

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις πάσας τας του Αγίου Παύλου επιστολάς : Τ.Α΄
Title: Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις πάσας τας του Αγίου Παύλου επιστολάς : Τ.Α΄
Keywords: Πατέρες της Εκκλησίας;Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 354 - 407 μ. Χ.;Βίβλος, Κ.Δ. - Προς Ρωμαίους - Κριτική, ερμηνεία κλπ.;Bible, N.T. - To Romans - Criticism, interpretation etc.;John Chrysostom, Holy Patriarch of Constantinople, 354 - 407 A. D.;Fathers of the Church
Issue Date: 1849
Publisher: [χ.ό.]
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1363
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000747.pdf31,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000747.jpgΣελίδα τίτλου216,87 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.