Γ. Ιούλιου Καίσαρος : τα περί του εμφυλίου πολέμου απομνημονεύματα/ Ιούλιος Καίσαρος... εκδοθέντα, εξελληνισθέντα και σημειωσέσι πλουτισθέντα υπό Σ. Κ. Σακελλαρόπουλου

Γ. Ιούλιου Καίσαρος : τα περί του εμφυλίου πολέμου απομνημονεύματα/ Ιούλιος Καίσαρος... εκδοθέντα, εξελληνισθέντα και σημειωσέσι πλουτισθέντα υπό Σ. Κ. Σακελλαρόπουλου
Title: Γ. Ιούλιου Καίσαρος : τα περί του εμφυλίου πολέμου απομνημονεύματα/ Ιούλιος Καίσαρος... εκδοθέντα, εξελληνισθέντα και σημειωσέσι πλουτισθέντα υπό Σ. Κ. Σακελλαρόπουλου
metadata.dc.contributor: Σακελλαρόπουλος , Σπύρος Κ. [μετ.]
Keywords: Caesar Caius Iulius 100 π.Χ - 44 π.Χ;Ρωμαϊκή αυτοκρατορία-Ιστορία;Caesar Gaius Iulius 100 B.C. - 44 B.C.;Roman empire-History
Issue Date: 1877
Publisher: Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδέλφεως, 1877
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1322
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000128.pdf9,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000128.jpgΣελίδα τίτλου162,54 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.