Αγγελιαφόρος [1897] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Γριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ, μουελλίφ Δζ. Φ. Χέρικ [από τεύχος 22]

Αγγελιαφόρος [1897] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Γριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ, μουελλίφ Δζ. Φ. Χέρικ [από τεύχος 22]
Title: Αγγελιαφόρος [1897] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Γριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ, μουελλίφ Δζ. Φ. Χέρικ [από τεύχος 22]
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ, ιλμιγέ, πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλδ ΚΣΤ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 2, 1897 - Νουμ. 53. Δεκέμβριος 30, 1897
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Herrick, George F., Dr.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1897
Publisher: Ιστανπόλ: Αμέρικα Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Ματπαάϊ Α. Χ. Πογιαδζιγιάν, 1897
Citation: The original printed copies of Angelioforos of the year 1897 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of the Institute for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιοφόρου του 1897 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα στην Κωνσταντινούπολη του Ινστιτούτου για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 53 οκτασέλιδα τεύχη; 26,5χ39 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/13032
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIAFOROS_JAN-1897.pdfΣελ. 1-4029,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_FEB-1897.pdfΣελ. 41-7224,65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_MAR-1897.pdfΣελ. 73-10424,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_APR-1897.pdfΣελ. 105-13626,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_MAY-1897.pdfΣελ. 137-17632,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_JUN-1897.pdfΣελ. 177-20825,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_JUL-1897.pdfΣελ. 209-24832,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_AUG-1897.pdfΣελ. 249-28026,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_SEP-1897.pdfΣελ. 281-32030,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_OCT-1897.pdfΣελ. 321-35225,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_NOV-1897.pdfΣελ. 353-38425,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_DEC-1897.pdfΣελ. 385-42431,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1897-PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1791,12 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1897-PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2755,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1897-PERIEHOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3729,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1897.jpgΑρχική σελίδα669,61 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.