Αγγελιαφόρος [1895] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Αγγελιαφόρος [1895] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Title: Αγγελιαφόρος [1895] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ, ιλμιγέ, πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΚΔ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 5, 1895 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 28, 1895
Authors: Greene, Joseph K.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1895
Publisher: Ιστανπόλ: Αμέρικα Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Ματπαάϊ Α. Χ. Πογιαδζιγιάν, 1895
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1895 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1895 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 οκτασέλιδα τεύχη; 26,5χ39,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/13018
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGGELIAFOROS_JAN-1895.pdfΣελ. 1-2418,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_FEB-1895.pdfΣελ. 25-5625,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_MAR-1895.pdfσελ. 57-9632,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_APR-1895.pdfΣελ. 97-13229,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_MAY-1895.pdfσελ. 133-16829,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_JUN-1895.pdfΣελ. 169-20830,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_JUL-1895.pdfΣελ. 209-24023,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_AUG-1895.pdfΣελ. 241-28030,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_SEP-1895.pdfΣελ. 281-31225,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_OCT-1895.pdfΣελ. 313-34425,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_NOV-1895.pdfΣελ. 345-38432,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_DEC-1895.pdfΣελ. 385-41626,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_1895_PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1756,09 kBJPEGThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_1895_PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2786,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
AGGELIAFOROS_1895.jpgΑρχική σελίδα702,67 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.