Αγγελιαφόρος [1893] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Αγγελιαφόρος [1893] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Title: Αγγελιαφόρος [1893] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ, ιλμιγέ, πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΚΒ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 7, 1893 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 30, 1893
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities;Καραμανλίδικα;Karamanlidika
Issue Date: 1893
Publisher: Ιστανπόλ: Αμέρικα Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Ματπαάϊ Α. Χ. Πογιαδζιγιάν, 1893
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1893 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1893 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 οκτασέλιδα τεύχη; 28χ39,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/13001
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIAFOROS_JAN-1893.pdfΣελ. 1-3223,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_FEB-1893.pdfΣελ. 33-6425,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_MAR-1893.pdfΣελ. 65-9625,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_APR-1893.pdfΣελ. 97-13632,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_MAY-1893.pdfΣελ. 137-16826,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_JUN-1893.pdfΣελ. 169-20025,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_JUL-1893.pdfΣελ. 201-24032 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_AUG-1893.pdfΣελ. 241-27223,99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_SEP-1893.pdfΣελ. 273-31231,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_OCT-1893.pdfΣελ. 313-34424,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_NOV-1893.pdfΣελ. 345-37625,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_DEC-1893.pdfΣελ. 377-41632,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1893-PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1722,59 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1893-PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2730,45 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1893.jpgΑρχική σελίδα648,84 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.