Αγγελιαφόρος [1892] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Αγγελιαφόρος [1892] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Title: Αγγελιαφόρος [1892] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Κριν, μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ, ιλμιγέ, πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΚΑ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 2, 1892 - Νουμ. 53. Δεκέμβριος 31, 1892
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1892
Publisher: Ιστανπόλ: Αμέρικα Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Ματπαάϊ Α. Χ. Πογιαδζιγιάν, 1892
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1892 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1892 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 53 οκτασέλιδα τεύχη; 28χ39,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/13000
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIOFOROS_JAN_1892.pdfΣελ. 1-4036,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_FEB_1892.pdfΣελ. 41-7226,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAR_1892.pdfΣελ. 73-10424,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_APR_1892.pdfΣελ. 105-14431,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAY_1892.pdfΣελ. 145-17625,66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUN_1892.pdfΣελ. 177-20826,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUL_1892.pdfΣελ. 209-24832,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_AUG_1892.pdfΣελ. 249-28025,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_SEP_1892.pdfΣελ. 281-31226,48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_OCT_1892.pdfΣελ. 313-35233,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_NOV_1892.pdfΣελ. 353-38427,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_DEC_1892.pdfΣελ. 385-42433,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1892-PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1826,64 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1892-PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2754,87 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1892-PERIEHOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3750,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1892.jpgΣελίδα τίτλου852,11 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.