Αγγελιαφόρος [1890] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Αγγελιαφόρος [1890]  / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Title: Αγγελιαφόρος [1890] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ βε ιλμιγέ βε πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΙΘ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 2, 1890 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 27, 1890
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1890
Publisher: Ιστανπόλ: Αμερικάν Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ ολουνμούς τηρ, 1890
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1890 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1890 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 οκτασέλιδα τεύχη; 27χ40 εκ. Λείπει το τεύχος αρ. 2 (σελ. 9-16)
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12979
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIAFOROS_JAN-1890.pdfΣελ. 1-40. (Λείπει το τεύχος αρ. 2 (σελ. 9-16))25,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_FEB-1890.pdfΣελ. 41-6419,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_MAR-1890.pdfΣελ. 65-10433,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_APR-1890.pdfΣελ. 105-13627,76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_MAY-1890.pdfΣελ. 137-17634,6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_JUN-1890.pdfΣελ. 177-20828,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_JUL-1890.pdfΣελ. 290-24029,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_AUG-1890.pdfΣελ. 241-28034,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_SEP_1890.pdfΣελ. 281-31226,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_OCT-1890.pdfΣελ. 313-34425,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_NOV-1890.pdfΣελ. 345-38432,91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_DEC-1890.pdfΣελ. 385-41627,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1890_PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1855,62 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1890_PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2796,57 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1890_PERIEHOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3774,12 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIAFOROS_1890.jpgΑρχική σελίδα699,95 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.