Αγγελιαφόρος [1908] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Γριν, Μουελλίφι μεσούλ Χ.Σ. Πάρνημ, Μουελλίφι ναζήρ Χ.Μ. Άλεν, Μουελλίφι σερίκ Ι.Κ. Κρικοριάν

Αγγελιαφόρος [1908] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Γριν, Μουελλίφι μεσούλ Χ.Σ. Πάρνημ, Μουελλίφι ναζήρ Χ.Μ. Άλεν, Μουελλίφι σερίκ Ι.Κ. Κρικοριάν
Title: Αγγελιαφόρος [1908] / Σαχίπι ιμτιγιάζ Δζ. Κ. Γριν, Μουελλίφι μεσούλ Χ.Σ. Πάρνημ, Μουελλίφι ναζήρ Χ.Μ. Άλεν, Μουελλίφι σερίκ Ι.Κ. Κρικοριάν
Other Titles: Ουμούρη τινιγέ, ιλμιγέ, πεϊτιγέ βε σιγιασιγεγέ ταϊρ γαζέτα τηρ
The weekly ANGGELIAFOROS, American Bible House, Constantinople
Τζιλτ ΛΗ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 4, 1908 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 25, 1909
Authors: Greene, Joseph K.
Allen, Herbert M. Rev.
Barnum, H. S.
Krikoryan, I. K.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities;Δίκαιο (εκτός εκκλησιαστικό);Law (other than ecclesiastical)
Issue Date: 1908
Publisher: Ιστανμπόλ: Ματπαάϊ Α. Χ. Πογιαδζιγιάν, 1908
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1908 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1908 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 51 16σέλιδα τεύχη; 21χ27 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12944
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIOFOROS_JAN_1908.pdfΣελ. 1-6424,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_FEB_1908.pdfΣελ. 65-14431,65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAR_1908.pdfΣελ. 145-20825,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_APR_1908.pdfΣελ. 209-27225,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAY_1908.pdfΣελ. 273-35232,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUN_1908.pdfΣελ. 353-41624,65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUL_1908.pdfΣελ. 417-48025,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_AUG_1908.pdfΣελ. 481-56032,62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_SEP_1908.pdfΣελ. 561-62424,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_OCT_1908.pdfΣελ. 625-70430 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_NOV_1908.pdfΣελ. 705-76825,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_DEC_1908.pdfΣελ. 769-83225,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1908-PERIEXOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1357,19 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1908-PERIEXOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2349,94 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1908-PERIEXOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3314,79 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1908-PERIEXOMENA4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4329,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1908.jpgΑρχική σελίδα306,04 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.