Αγγελιαφόρος [1909] / Μουελλίφι μεσούλ Χ.Σ. Πάρνημ, Μουελλίφι ναζήρ Χ.Μ. Άλεν, Μουελλίφι σερίκ Ι.Κ. Κρικοριάν

Αγγελιαφόρος [1909] / Μουελλίφι μεσούλ Χ.Σ. Πάρνημ, Μουελλίφι ναζήρ Χ.Μ. Άλεν, Μουελλίφι σερίκ Ι.Κ. Κρικοριάν
Title: Αγγελιαφόρος [1909] / Μουελλίφι μεσούλ Χ.Σ. Πάρνημ, Μουελλίφι ναζήρ Χ.Μ. Άλεν, Μουελλίφι σερίκ Ι.Κ. Κρικοριάν
Other Titles: Ουμούρη τινιγέ, ιλμιγέ, πεϊτιγέ βε σιγιασιγεγέ ταϊρ γαζέτα τηρ
The weekly ANGGELIAFOROS, American Bible House, Constantinople
Τζιλτ ΛΗ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 4, 1908 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 25, 1909
Authors: Allen, Herbert M. Rev.
Barnum, H. S.
Krikoryan, I. K.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1909
Publisher: Ιστανμπόλ: Ματπαάϊ Α. Χ. Πογιαδζιγιάν, 1909
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1909 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1909 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 16σέλιδα τεύχη; 21χ27 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12942
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIOFOROS_JAN-1909.pdfΣελ. 1-8032 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_FEB-1909.pdfΣελ. 81-14426,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAR-1909.pdfΣελ. 145-20825,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_APR_1909.pdfΣελ. 209-27226,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAY-1909.pdfΣελ. 273-35232,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUN-1909.pdfΣελ. 353-41625,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUL-1909.pdfΣελ. 417-49632,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_AUG-1909.pdfΣελ. 497-56025,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_SEP-1909.pdfΣελ. 561-62427,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_OCT-1909.pdfΣελ. 625-70432,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_NOV_1909.pdfΣελ. 705-76825,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_DEC-1909.pdfΣελ. 769-83225,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1909_PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1454,18 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1909_PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2386,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1909_PERIEHOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3339,07 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1909_PERIEHOMENA4.jpgΣελίδα περιεχομένων 4353,59 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1909.jpgΑρχική σελίδα318,07 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.