Αγγελιαφόρος [1889] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Αγγελιαφόρος [1889] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Title: Αγγελιαφόρος [1889] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ βε ιλμιγέ βε πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΙΗ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 5, 1889 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 26, 1889
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1889
Publisher: Ιστανπόλ: Αμερικάν Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ ολουνμούς τηρ, 1889
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1889 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1889 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 οκτασέλιδα τεύχη; 27χ40 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12904
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIOFOROS_JAN-1889.pdfΣελ. 1-3227,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_FEB-1889.pdfΣελ. 33-6427,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAR-1889.pdfΣελ. 65-10436,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_APR-1889.pdfΣελ. 105-13629,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAY-1889.pdfΣελ. 137-16828,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUN-1889.pdfΣελ. 169-20834,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUL-1889.pdfΣελ. 209-24028,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_AUG-1889.pdfΣελ. 241-28038,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_SEP-1889.pdfΣελ. 281-31230,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_OCT-1889.pdfΣελ. 313-35235,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_NOV-1889.pdfΣελ. 353-38429,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_DEC-1889.pdfΣελ. 385-41629,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1889_PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1948,77 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1889_PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2781,66 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1889_PERIEHOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3823,69 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1889.jpgΑρχική σελίδα825,74 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.