Αγγελιαφόρος [1888] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Title: Αγγελιαφόρος [1888] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ βε ιλμιγέ βε πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΙΖ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 7, 1888 - Νουμ. 52. Δεκέμβριος 29, 1888
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1888
Publisher: Ιστανπόλ: Αμερικάν Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ ολουνμούς τηρ, 1888
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1888 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1888 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 οκτασέλιδα τεύχη; 28χ41 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12903
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIOFOROS_JAN_1888.pdfΣελ. 1-3232,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_FEB_1888.pdfΣελ. 33-6431,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAR_1888.pdfΣελ. 65-10441,46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_APR_1888.pdfΣελ.105-13631,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAY_1888.pdfΣελ. 137-16830,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUN_1888.pdfΣελ. 169-20835 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_JUL_1888.pdfΣελ. 209-24028,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_AUG_1888.pdfΣελ. 241-27229,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_SEP_1888.pdfΣελ. 273-31237,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_OCT_1888.pdfΣελ. 313-34430,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_NOV_1888.pdfΣελ. 345-37632,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_DEC_1888.pdfΣελ. 377-41641,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1888_PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1934,79 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1888_PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2948,69 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1888.jpgΑρχική σελίδα1,01 MBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.