Ακολουθία της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας συν τη της οσίας Θεοφανούς της Βασιλίδος / συντεθείσαι αμφότεραι υπό τινος ευσεβούς εξεδόθησαν μεν το πρώτον τω 1808 έτει, αδεία του τότε πατριαρχεύοντος αοιδίμου κυρίου Γρηγορίου, νυν δε το δεύτερον επιμελώς διορθωθείσαι, και προλεγομένοις επαυξηθείσαι, εκδίδονται αδεία του Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου μετά της περί αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Title: Ακολουθία της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας συν τη της οσίας Θεοφανούς της Βασιλίδος / συντεθείσαι αμφότεραι υπό τινος ευσεβούς εξεδόθησαν μεν το πρώτον τω 1808 έτει, αδεία του τότε πατριαρχεύοντος αοιδίμου κυρίου Γρηγορίου, νυν δε το δεύτερον επιμελώς διορθωθείσαι, και προλεγομένοις επαυξηθείσαι, εκδίδονται αδεία του Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου μετά της περί αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου
Authors: Δανιήλ, Ιεροδιάκονος
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Βιογραφίες, αγίων+κληρικών;Biographies of saints+clergy;Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Συνδρομητές (το τεκμήριο περιέχει κατάλογο με);Subscribers (volume includes list of)
Issue Date: 1857
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1857
Description: 2 χ.α.+ι'+65 σ.+1 λ.+2 εικόνες εκτός κειμένου; 16χ24 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12873
Appears in Collections:Βιβλία - Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AKOLOYTHIA_AGIAS_EYFHMIAS_1857.pdfΠλήρες κείμενον20,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
AKOLOYTHIA_AGIAS_EYFHMIAS_1857.jpgΣελίδα τίτλου373,35 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.