Αγγελιαφόρος [1886] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Title: Αγγελιαφόρος [1886] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ βε ιλμιγέ βε πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΙΕ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 1, 1886 - Νουμ. 51. Δεκέμβριος 18, 1886
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1886
Publisher: Ιστανπόλ: Αμερικάν Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ ολουνμούς τηρ, 1886
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1886 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1886 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 52 οκτασέλιδα τεύχη; 23χ31 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12377
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANGELIOFOROS_1886-PERIEHOMENA1.jpgΣελίδα περιεχομένων 1890,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1886-PERIEHOMENA2.jpgΣελίδα περιεχομένων 2861,16 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1886-PERIEHOMENA3.jpgΣελίδα περιεχομένων 3779,59 kBJPEGThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS--JAN-1886.pdf34,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-FEB-1886.pdf29,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-MAR-1886.pdf29,85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-APR-1886.pdf30,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_MAY_1886.pdf37,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS--JUN-1886.pdf29,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-JUL-1886.pdf37,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-AUG-1886.pdf29,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-SEP-1886.pdf17,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-OCT-1886.pdf39,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-NOV-1886.pdf33,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS-DEC-1886.pdf31,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ANGELIOFOROS_1886.jpg675,59 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.