Αγγελιαφόρος [1887] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ

Αγγελιαφόρος [1887] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Title: Αγγελιαφόρος [1887] / μουελλίφ Δ. Κ. Κριν, βεκίλι μουελλίφ Χ. Σ. Πάρνημ
Other Titles: Ουμούρη δινιγέ βε ιλμιγέ βε πεγιτιγέ βε σιγιασιγεγέ δαγίρ γαζέτα δηρ
Τζιλτ ΙΣΤ'. Νουμ. 1. Ιανουάριος 1, 1887 - Νουμ. 53. Δεκέμβριος 31, 1887
Authors: Greene, Joseph K.
Barnum, H. S.
Keywords: Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Θρησκευτικά+Εκκλησιαστικά;Religion+Ecclesiastical;Καραμανλίδικα;Karamanlidika;Οικονομικές δραστηριότητες;Financial activities
Issue Date: 1887
Publisher: Ιστανπόλ: Αμερικάν Μισιονερλερί Σιρκετί ταραφηντάν. Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ ολουνμούς τηρ, 1887
Citation: The original printed copies of Angeliaforos of the year 1887 are the property of the American Research Institute in Turkey (ARIT). We are grateful to the Istanbul branch of ARIT for its permission to digitize and make this material online accessible. Τα πρωτότυπα τεύχη του Αγγελιαφόρου του 1887 αποτελούν ιδιοκτησία του American Research Institute in Turkey (ARIT). Ευχαριστούμε το παράρτημα του ARIT στην Κωνσταντινούπολη για την παρεχόμενη άδεια ψηφιοποίησης και δημοσιοποίησης των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου.
Description: 53 οκτασέλιδα τεύχη; 23χ31 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12376
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals


Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.