Εκδηλώσεις στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας : [4]

Στην συλλογή των εκδηλώσεων θα βρείτε υλικό από όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας από το 1999 έως σήμερα

In the collection of events you will find material about the events that took place in Veria's Central Public Library from the year 1999 until today