Βέροια Ερατεινή Ημαθία, Τχ.3 (2019) [περιοδικό]

Title: Βέροια Ερατεινή Ημαθία, Τχ.3 (2019) [περιοδικό]
Other Titles: περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και λόγου
Authors: Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ.
Keywords: Περιοδικά - Τοπικές εκδόσεις;Periodicals - Local publications;Βέροια - Ιστορία;Veria - History;Βέροια - Πολιτισμός;Veria - Culture
Issue Date: 2019
Publisher: Βέροια : Κολτσίδας Αντώνης, 2019
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/12227
https://libveria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talos_libver_gr/Efm_fU6NFNBPir-b2ipidUkBJ4oVmgprciRCBgBB0upKog?e=7sd9f4
ISSN: 2529-0347
Appears in Collections:Εφημερίδες - Περιοδικά Δ.Κ.Β.Β

Files in This Item:
There are no files associated with this item.

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.