Ταμείον ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν /παρά ... Γρηγορίου Πρωτοψάλτου...μετά προσθήκης πολλών ετέρων παρά Θεοδώρου παπα Παράσχου Φωκέως τ.2

Ταμείον ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν /παρά ... Γρηγορίου Πρωτοψάλτου...μετά προσθήκης πολλών ετέρων παρά Θεοδώρου παπα Παράσχου Φωκέως τ.2
Title: Ταμείον ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν /παρά ... Γρηγορίου Πρωτοψάλτου...μετά προσθήκης πολλών ετέρων παρά Θεοδώρου παπα Παράσχου Φωκέως τ.2
Keywords: Λειτουργικά βιβλία (Μουσική) - Ταμεία Ανθολογίας;Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία - Λειτουργία;Liturgical books (Music) - Tameia Anthologias;Orthodox Eastern Church - Liturgy
Issue Date: 1837
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει, Εκ της τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, 1837
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1213
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000712.pdf15,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000712.jpgΣελίδα τίτλου270,79 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.