Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα/ υπό Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως

Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα/ υπό Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως
Title: Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα/ υπό Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως
Keywords: Φιλοσοφία, Σύγχρονη ελληνική;Φιλοσοφία της φύσης;Philosophy, Contemporary Greek;Philosophy of nature
Issue Date: 1805
Publisher: Εν Βιέννη της Αουστρίας, Εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1805
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1195
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000203.pdf34,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000203.jpgΣελίδα τίτλου231,81 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.