Λεξικόν Ομηρικόν : περιέχων πάσας τας ευρισκόμενας...και ερμηνείας.../ συναταχθέν υπό Κρουσίου ; διορθωθέν υπό Ε.Ε. Σεϊλερ ; διασκευασθέν υπό Ι. Πανταζίδου

Λεξικόν Ομηρικόν : περιέχων πάσας τας ευρισκόμενας...και ερμηνείας.../ συναταχθέν υπό Κρουσίου ; διορθωθέν υπό Ε.Ε. Σεϊλερ ; διασκευασθέν υπό Ι. Πανταζίδου
Title: Λεξικόν Ομηρικόν : περιέχων πάσας τας ευρισκόμενας...και ερμηνείας.../ συναταχθέν υπό Κρουσίου ; διορθωθέν υπό Ε.Ε. Σεϊλερ ; διασκευασθέν υπό Ι. Πανταζίδου
Keywords: Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά;Ελληνική λογοτεχνία, Αρχαία - Λεξικά;Όμηρος;Encyclopedias and dictionaries;Greek literature, Ancient - Dictionaries;Homer
Issue Date: 1888
Publisher: Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1888
URI: http://medusa.libver.gr/handle/123/1184
Appears in Collections:Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GRVER_000000000000000288.pdf48,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
GRVER_000000000000000288.jpgΣελίδα τίτλου264,8 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.