Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν.Τόμος Ε΄ (1870-71)

Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν.Τόμος Ε΄ (1870-71)
Title: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Σύγγραμμα περιοδικόν.Τόμος Ε΄ (1870-71)
Keywords: Αρχαιολογία;Archaeology;Αρχαίοι πολιτισμοί;Ancient civilizations;Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Ο εν Κωνσταντινουπόλει;Hellenic Literary Society of Constantinople;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιστορία;History;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Λόγοι, Διάφοροι;Speeches, Assorted;Νομισματολογία;Numismatics;Λογοτεχνία;Literature
Issue Date: 1872
Publisher: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφείον Ι. Α. Βρετού, 1872
Citation: Συλλογή Σισμανογλείου Μεγάρου. Δωρεά κου Α.Μ. Λουκρέζη / Donated by Mr A.M. Loukrezis / Sn. A.M. Loukrezis tarafından hibe edilmiştir
Description: θ'+3 χ.α.+241 σ.+3 χ.α.+1 πίνακας εκτός κειμένου; 20χ27,5 εκ.
URI: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/11572
Appears in Collections:Εφημερίδες / Περιοδικά – Newspapers / Periodicals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EFS_PERIODIKON_TOM_E_1872.pdfΠλήρες κείμενον62,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
EFS_PERIODIKON_TOM_E_1872.jpgΣελίδα τίτλου223,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
EFS_PERIEXOMENA1_TOM_E_1872.jpgΣελίδα περιεχομένων 1295,96 kBJPEGThumbnail
View/Open
EFS_PERIEXOMENA2_TOM_E_1872.jpgΣελίδα περιεχομένων 2334,21 kBJPEGThumbnail
View/Open
EFS_PERIEXOMENA3_TOM_E_1872.jpgΣελίδα περιεχομένων 3230,58 kBJPEGThumbnail
View/Open

Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.