Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας - Φωτογραφίες : [1628]

"Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας - Φωτογραφίες" περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό που αφορά εκδηλώσεις και δράσεις από το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας. Αποτελεί Παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων των Αθηνών και ιδρύθηκε το 1980 από μία ομάδα 25 κυριών, με πρωτοβουλία της κ. Αλκμήνης Γαλανοπούλου - Μπεμπέτσου με σκοπό τη διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Κατέχει στη συλλογή του 400 αξιόλογες παραδοσιακές ενδυμασίες του Νομού μας, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας πιστά αντίγραφα των αυθεντικών. To φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει εκδηλώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που πραγματοποίησε το Λύκειο από το 1981 έως και σήμερα.

"The Lyceum Club of Greek Women in Veria - Photos’’ includes photographs regarding events and activities from the Lyceum Club of Greek women in Veria.The Lyceum Club of Greek women in Veria is a Department of the Lyceum Club of Greek women in Athens, founded in 1980 from a group of 25 ladies, with the initiative of Mrs. Alkmini Galanopoulou – Mpempetsou. Its aim is to preserve, disseminate and maintain our cultural heritage. The collection comprises 400 notable traditional costumes of our Prefecture, as well as other areas of Greece, exact copies of the authentic. The photographs depict events in Greece and abroad which the Lyceum has organized from 1981 until today.