Συλλογή Ευξείνου Λέσχης Βέροιας : [826]

Η "Συλλογή Ευξείνου Λέσχης Βέροιας " περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκδρομές στον Πόντο, θεατρικές παραστάσεις από το 1955 μέχρι σήμερα καθώς και ηχογραφήσεις από την καθημερινότητα των ανθρώπων του Πόντου. Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ιδρύθηκε το 1955 από Πόντιους 1ης και 2ης γενιάς με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής παράδοσης του ποντιακού ελληνισμού. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στη θέση Πανόραμα Βέροιας. Διαθέτει πνευματικό εκθεσιακό κέντρο όπου φιλοξενούνται εκδηλώσεις συλλόγων, συμπεριλαμβάνει βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό βιβλίων κυρίως ποντιακού περιεχομένου ενώ οι ιματιοθήκες παραδοσιακών φορεσιών του ελλαδικού χώρου είναι από τις πιο αξιόλογες. Η θεατρική ομάδα της λέσχης ανεβάζει θεατρικά έργα ποντιακού περιεχομένου (Κλήδονας, Λαζάραγας, Κουκούδας, Ξενητέας κ.τ.λ.) ενώ υπάρχουν πέντε τμήματα εκμάθησης ποντιακών χορών.

The "Collection Efxinos Club of Veria" includes photo material that came from events in Greece and abroad, trips to Pontus and theater shows from 1955 until today as well as recordings from the daily life of the people of Pontus.The Efxinos Club of Veria was founded in 1955 by Pontus 1st and 2nd generation in order to preserve and spread the cultural tradition of Pontus Hellenism. It is housed in a privately owned space at the location of Panorama of Veria. It has a cultural exhibition center where club events are hosted, it includes a library with a large number of books mostly of Pontus content, while the collection of traditional costumes of Greece are among the most remarkable. Its theatrical group brings up theatrical works of Pontus content (Klidonas, Lazaras, Koukouda, Xeniteas etc.) and there are five dance groups of Pontus dance.