Σπάνια έγγραφα : [35]

Η συλλογή "Σπάνια Έγγραφα" περιλαμβάνει δακτυλογραφημένα έγγραφα από τις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Βέροιας και της περιοχής της Ημαθίας. The collection of "Rare Documents" includes typed documents from the early and mid-20th century concerning the history and culture of Veria and the region of Imathia.