Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας : [6541]

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας προάγει την πολιτιστική κληρονομιά και φυσιογνωμία της περιοχής και ενισχύει τη τοπική ταυτότητα με τη συλλογή, διατήρηση και διάθεση συλλογών τοπικού ενδιαφέροντος μέσα από το ψηφιακό της αποθετήριο. Η ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει: βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, καρτ-ποστάλ, βίντεο και φωτογραφίες που περιγράφουν την ζωή και την ανάπτυξη της περιοχής καθώς επίσης Χειρόγραφα, Παλαίτυπα και Χάρτες που εκτείνονται χρονικά από τον 11ο-αρχές 20ου αι.

The Public Central Library of Veria promotes the cultural heritage and the identity of the region and enhances the local identity by collecting, preserving and distributing collections of local interest through its digital repository. The digital collection comprises: books, newspapers, magazines, post-cards, videos and photographs describing the life and development of the area along with Μanuscripts, Ιncunabula and Μaps extending from the 11th to the beginnings of 20th cent.