Browsing by Subject Religion+Ecclesiastical

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
or enter first few letters:  
Showing results 57 to 76 of 287 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1840Ακολουθία των εν αγίοις πατέρων ημών, Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών ΑλεξανδρείαςΑθανάσιος Γ΄, Πατριάρχης των Ιεροσολύμων
1906Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης του έτους 1907 έτος πρώτον. / Σταμάτης Χατζόπουλος και Γεώργιος Χρυσογόνης [εκδότες]Χρυσογόνης, Γεώργιος; Χατζόπουλος, Σταμάτης
1848Απάντησις προς την προς τους Ανατολικούς επιστολήν του Μακαριωτάτου Πίου Θ΄ υπό τινος κληρικού ορθοδόξου-
1896Απάντησις της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς την Παπικήν Εγκύκλιον περί ενώσεως = Answer of the Great Church of Constantinople to the Papal Encyclical on Union / εν τω ελληνικώ αρχετύπω μετά αγγλικής μεταφράσεως εκδοθείσα υπό του αιδεσιμωτάτου αρχιμανδρίτου Ευσταθίου Μεταλληνού ιερέως της Ελληνικής Εκκλησίας του Ευαγγελισμού εν Μαγκεστρία. Δαπάνη της εν Μαγκεστρία Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος.Μεταλληνός, Ευστάθιος
1848Απάντησις της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, εις την αρτίως πεμφθείσαν προς τους Ανατολικούς εγκύκλιον επιστολήν του Μ. Πάπα της Ρώμης Πίου του Εννάτου-
1661Αρμονία οριστική των όντων κατά τους Ελλήνων Σοφούς = Harmonia definitiva entium de menre Graecoru / συντεθείσα παρά Γερασίμου Βλάχου του ΚρητόςΒλάχος, Γεράσιμος
1820Αρχιερατικόν περιέχον τας θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Διαλόγου, ήτοι των Προηγιασμένων-
1899Ασματική ακολουθία και βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσσου του εν Προκοπίω της Καππαδοκίας ασκήσαντος-
1883Αφελής άποψις των αξιώσεων της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως αντικειμένων ταις λοιπαίς χριστιανικαίς Εκκλησίαις / υπό J. J. OverbeckOverbeck, J. J.
1892Αχρέτ αζαπή-
1896Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Σμύρνης εγκώμια τέσσαρα ων τα τρία εις Δεσποτικάς Εορτάς. Εκφωνούμενα επ' εκκλησίας εν Σμύρνη υπό παίδων μαθητών / εκδίδονται χάριν ευλαβείας υπό Γ.Σ.Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης
1777Βίβλος η καλουμένη οδηγός του εν Αγίοις Πατρός ημών Αναστασίου του Σιναΐτου και επισκόπου Θεουπόλεως Αντιοχείας, προς τας επενεχθείσας αυτώ ερωτήσειςπαρα τινων περί διαφόρων κεφαλαίων, τας λύσεις και απαντήσεις εκ των Θείων Γραφών ποιησάμενοςΑναστάσιος ο Σιναΐτης; Ματθαίος ο Κρήτης; Χρηζάκης, Κωνσταντίνος, ο Κρήτης
1866Βίος του Μωάμεθ μετά παραρτήματος περί της Ισλαμικής θρησκείας / υπό Ουασιγκτώνος Ιρβινγγος. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού Ανδρέου Σ. ΦαραούIrving, Washington; Φαραός, Ανδρέας Σ.
1730Βιβλίον καλούμενον εκλογαί: Περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς ακολουθίας και ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ μετά και των εξηγήσεων αυτών εις απλήν ρωμαϊκήν φράσιν-
1808Βιβλίον καλούμενον Ονομαστικόν Πανάγιον περιέχον δηλαδή πάντων των Αγίων της καθ΄ημάς Εκκλησίας τα ονόματα κατ΄ Αλφάβητον όσοι εστάθησαν από Κτήσεως Κόσμου έως του νυν. Εν ω προσετέθησαν και λόγος περί της θείας Μεταλήψεως, έτερος λόγος περί Μετανοίας λίαν κατανυκτικός, και άλλος λόγος εις την Σύλληψιν της Αγίας και Θεοπρομήτορος Άννης. Ετι δε κείνται και τινες ευχαί σύντομοι εις όλην την εβδομάδα, προς δε τούτοις και εκλογή εκ του Προφητάνακτος Δαβίδ, η ψαλλομένη καθ΄ εκάστην εορτήν εν τοις Ιεροίς Μοναστηρίοις του Άθω, και 24. Οίκοι του τιμίου Προδρόμου. Συνταχθέντα μεν παρά του Οσιολογιοτάτου εν Διδασκάλοις Κυρίου Χριστοφόρου, εκ της σκήτεως του τιμίου Προδρόμου. Παρά δε του εν Τεργεστίω Τιμιωτάτου και Χριστανικωτάτου κυρίου Δημητρίου Καρυτζιώτου Πελοποννησίου, νυν πρώτον τύποις εκδοθέν ιδίοις αναλώμασιν, εις κοινήν των απάντων ωφέλειαν. Τα πάντα επιμελώς διορθωθέντα παρά Σ.Β.Χριστόφορος; Καρυτζιώτης, Δημήτριος
1758Βιβλίον καλούμενον ραντισμού στηλίτευσις : πρώτον μεν τύπω εκδοθείς (sic) εν Κωνσταντινουπόλει ότε ο οικουμενικός θρόνος εκοσμείτο παρά του Παναγιωτάτου Πατρός ημών κυρίου κυρίου Κυρίλλου, νυν δε το δεύτερον εδόθη εις τύπον εις τρίγλωσσον, ελληνιστί, λατινιστί, και ιταλιστί, δι' ωφέλειαν πολλών τινών ορθοδόξων, και στηλίτευσιν των κακοδόξως φρονούντων δια δαπάνης, και εξόδου της Σεβασμίας, και Βασιλικής Μονής της κατά την Νήσον Κύπρον, επιφημιζομένης, του Κύκκου. Δι' επιστασίας, και επιμελείας, του Πανοσιολογιωτάτου κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου, του και της αυτής Ιεράς Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ήτις το μέγα αιδέσιμον έχει, διά το εν αυτή σώζεσθαι την θαυματουργοτάτην σεβασμίαν εικόνα, την παρά του Αποστόλου Λουκά ιστοριθείσαν, Αρχιμανδρίτου.Σεραφείμ, ο Πισσίδειος
1799Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον διδασκαλίαν προς τον Πνευματικόν. Τους Κανόνας του αγίου Ιωάννου του Νηστευτού. Και Συμβουλήν προς τον μετανοούντα / υπό κυρίου Νικοδίμου [Μοναχού], μεταφράσθη παρά του Αιδεσιμωτάτου Αβραάμ ΙερέωςΝικόδημος, Αγιορείτης; Αβραάμ,o εκ Καισαρείας, ιερεύς
1859Βιβλίον ωραιότατον καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία / συντεθέν εις κοινήν των Γραικών διάλεκτον παρά Αγαπίου Μονάχου του Κρήτος του εν τω Αγίω Όρει του Άθω ασκήσαντος.Αγάπιος, μοναχός
Jun-1904Βιβλιοπωλεία Δεπάστα-Σφύρα-Γεράρδου: Γενικός κατάλογος βιβλίων / υπό Α.Κ. ΓεράρδουΓεράρδος, Α.Κ.
1899Βυζαντινόν εορτολόγιον: Μνήμαι των από του Δ΄ μέχρι του ΙΕ΄ αιώνος εορταζομένων αγίων εν Κωνσταντινουπόλει / υπό Μανουήλ Ιω. ΓεδεώνΓεδεών, Μανουήλ Ι.