Browsing by Subject Religion+Ecclesiastical

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
or enter first few letters:  
Showing results 52 to 71 of 287 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1815Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Αρτεμίου και της οσίας μητρός ημών Ματρώνης της Χιοπολίτιδος / επιστασία του τιμιωτάτου εν πραγματευταίς κυρίου Ιωάννου ΑμοίρουΆμοιρος, Ιωάννης
1817Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, του θαυματουργού. Νυν το δεύτερον μετ΄ επιμελούς διορθώσεως τύποις εκδοθείσα, φιλοτίμω δαπάνη του τε κυρίου Σεραφείμ Καρακαληνού αρχιμανδρίτου και καθηγουμένου του ιερού μοναστηρίου των Τριών Ιεραρχών, και του κυρίου Σεραφείμ Αγιοταφίτου του Χίου, καθηγουμένου, του ιερού μοναστηρίου Μπουρνόβου τη προς τον ομόνυμον αυτοίς άγιον ευλαβείαΔιονύσιος Ιερομόναχος
1854Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασχητού, του εν τη νήσω Κεφαληνίας / υπό Μητροφάνους ιερομονάχου του ΝαυπλίουΜητροφάνης, Ιερομόναχος
1803Ακολουθία των Αγίων και Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Μανουήλ Σαβέλ και Ισμαήλ ψαλλομένη κατά την ΙΖ'. του Ιουνίου, / ερανισθείσα μεν φιλοπόνως παρά Μανουήλ Μάνου του Βυζαντίου χάριν ευλαβείας' επιμελώς δε διορθωθείσα παρά τινων ευλαβών και τα θεία μεμυημένων ανδρών, και ακριβώς επιθεωρηθείσα παρά του Πανοσιωτάτου και σοφολογιωτάτου διδασκάλου και ιεροκήρυκος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρίου Δωροθέου Βουλησμά.Μάνος, Μανούηλ, ο Βυζάντιος; Βουλησμάς, Δωρόθεος; Μπάλσας, Μανουήλ; Γαζής, Άνθιμος
1870Ακολουθία των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων / εξεδόθη δαπάναις Γ. Α. ΚοπανάρηΚοπανάρης, Γ. Α.
1840Ακολουθία των εν αγίοις πατέρων ημών, Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών ΑλεξανδρείαςΑθανάσιος Γ΄, Πατριάρχης των Ιεροσολύμων
1906Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης του έτους 1907 έτος πρώτον. / Σταμάτης Χατζόπουλος και Γεώργιος Χρυσογόνης [εκδότες]Χρυσογόνης, Γεώργιος; Χατζόπουλος, Σταμάτης
1848Απάντησις προς την προς τους Ανατολικούς επιστολήν του Μακαριωτάτου Πίου Θ΄ υπό τινος κληρικού ορθοδόξου-
1896Απάντησις της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς την Παπικήν Εγκύκλιον περί ενώσεως = Answer of the Great Church of Constantinople to the Papal Encyclical on Union / εν τω ελληνικώ αρχετύπω μετά αγγλικής μεταφράσεως εκδοθείσα υπό του αιδεσιμωτάτου αρχιμανδρίτου Ευσταθίου Μεταλληνού ιερέως της Ελληνικής Εκκλησίας του Ευαγγελισμού εν Μαγκεστρία. Δαπάνη της εν Μαγκεστρία Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος.Μεταλληνός, Ευστάθιος
1848Απάντησις της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, εις την αρτίως πεμφθείσαν προς τους Ανατολικούς εγκύκλιον επιστολήν του Μ. Πάπα της Ρώμης Πίου του Εννάτου-
1661Αρμονία οριστική των όντων κατά τους Ελλήνων Σοφούς = Harmonia definitiva entium de menre Graecoru / συντεθείσα παρά Γερασίμου Βλάχου του ΚρητόςΒλάχος, Γεράσιμος
1820Αρχιερατικόν περιέχον τας θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Διαλόγου, ήτοι των Προηγιασμένων-
1899Ασματική ακολουθία και βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσσου του εν Προκοπίω της Καππαδοκίας ασκήσαντος-
1883Αφελής άποψις των αξιώσεων της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως αντικειμένων ταις λοιπαίς χριστιανικαίς Εκκλησίαις / υπό J. J. OverbeckOverbeck, J. J.
1892Αχρέτ αζαπή-
1896Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Σμύρνης εγκώμια τέσσαρα ων τα τρία εις Δεσποτικάς Εορτάς. Εκφωνούμενα επ' εκκλησίας εν Σμύρνη υπό παίδων μαθητών / εκδίδονται χάριν ευλαβείας υπό Γ.Σ.Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης
1777Βίβλος η καλουμένη οδηγός του εν Αγίοις Πατρός ημών Αναστασίου του Σιναΐτου και επισκόπου Θεουπόλεως Αντιοχείας, προς τας επενεχθείσας αυτώ ερωτήσειςπαρα τινων περί διαφόρων κεφαλαίων, τας λύσεις και απαντήσεις εκ των Θείων Γραφών ποιησάμενοςΑναστάσιος ο Σιναΐτης; Ματθαίος ο Κρήτης; Χρηζάκης, Κωνσταντίνος, ο Κρήτης
1866Βίος του Μωάμεθ μετά παραρτήματος περί της Ισλαμικής θρησκείας / υπό Ουασιγκτώνος Ιρβινγγος. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού Ανδρέου Σ. ΦαραούIrving, Washington; Φαραός, Ανδρέας Σ.
1730Βιβλίον καλούμενον εκλογαί: Περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς ακολουθίας και ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ μετά και των εξηγήσεων αυτών εις απλήν ρωμαϊκήν φράσιν-
1808Βιβλίον καλούμενον Ονομαστικόν Πανάγιον περιέχον δηλαδή πάντων των Αγίων της καθ΄ημάς Εκκλησίας τα ονόματα κατ΄ Αλφάβητον όσοι εστάθησαν από Κτήσεως Κόσμου έως του νυν. Εν ω προσετέθησαν και λόγος περί της θείας Μεταλήψεως, έτερος λόγος περί Μετανοίας λίαν κατανυκτικός, και άλλος λόγος εις την Σύλληψιν της Αγίας και Θεοπρομήτορος Άννης. Ετι δε κείνται και τινες ευχαί σύντομοι εις όλην την εβδομάδα, προς δε τούτοις και εκλογή εκ του Προφητάνακτος Δαβίδ, η ψαλλομένη καθ΄ εκάστην εορτήν εν τοις Ιεροίς Μοναστηρίοις του Άθω, και 24. Οίκοι του τιμίου Προδρόμου. Συνταχθέντα μεν παρά του Οσιολογιοτάτου εν Διδασκάλοις Κυρίου Χριστοφόρου, εκ της σκήτεως του τιμίου Προδρόμου. Παρά δε του εν Τεργεστίω Τιμιωτάτου και Χριστανικωτάτου κυρίου Δημητρίου Καρυτζιώτου Πελοποννησίου, νυν πρώτον τύποις εκδοθέν ιδίοις αναλώμασιν, εις κοινήν των απάντων ωφέλειαν. Τα πάντα επιμελώς διορθωθέντα παρά Σ.Β.Χριστόφορος; Καρυτζιώτης, Δημήτριος